Label ddillad wedi’u hail-greu yng Ngorllewin Cymru.

Mae Wench. yn ail-greu dillad arallfydol allan o ddeunyddiau gwastraff.

Drwy uwch-gylchu hen ddeunyddiau, gellir ail-greu o’r newydd i gynhyrchu dillad cyffroes, cynaladwy Cymreig.

Cynllunir a chreir y dillad gan Carys-Hedd.  Mae pob dilledyn yn unigryw. Gwelir lluniau ohonyt yn y Oriel.

Gellir hefyd archebu dillad unigryw ar gais.

Siop ar-lein

Gallwch nawr brynu dillad Wench. yma . . .
Siop Wench.

Mae cartref Wench. yn Melfed

Ein siop a gweithle hyfryd.

 6, Yr Arced, Stryd Fawr, Aberteifi SA43 1HJ (rhwng Vision Express & The Works)

 

Dewch i ymweld a ni!

Gweithdai / Workshops

Dewch i ddysgu sut i greu dillad arbennig a fydd yn eich gweddu’n berffaith.

 

Mae hen ddillad anffasiynnol yn aml yn bennu lan mewn safleoedd tir-lenwad, pan allent fwynhau bywyd arall.  Rydym yn cynnal gweithdai uwchgylchu yn ein parlwr pwytho yn Aberteifi ac mewn lleoliadau amrywiol drwy Orllewin Cymru a thu hwnt.

 

Mae hefyd yn gyfle i chi ddatblygu eich steil personol.

Beiddiwch bod yn wahanol!