“Drwy ail-ddefnyddio’r hyn oedd eraill yn taflu i ffwrdd, roeddent yn creu perlau allan o sbwriel”

Y Wombles

Erbyn yr wythdegau roedd ffeiriau sborion yn lledu fel iorwg yng Nghwm Rhondda. Bron pob Sadwrn byddai festri neu neuadd ysgol cyfagos yn cynnal un. Dyma ddechrau arni felly, casglu hen garpiau lliwgar er mwy eu rhwygo i ddarnau a’u hail-greu o’r newydd ar allor hen beiriant gwnio Singer. Crewyd ryfeddodau di-ri allan o lenni cawod a siwtiau nofio blodeuog, gan ddeffro’r ymwybyddiaeth bod unrhyw beth yn bosibl. Ar doriad gwawr y mileniwm, dyma’r ddynoliaeth o’r diwedd yn dechrau sylweddoli ein bod yn hollol ddibynnol ar ein cyswllt gyda’r Ddaear. Gwelwyd effaith ein defnydd a’n difa o andoddau prin ein planed a bod yn rhaid i’n harferion ffwrdd a hi ddod i ben.

 


Bellach, mae ail-gylchu ar agenda pawb.

Ganed Wench. yn 2007 am ddau reswm.

I ddod a ffocws ar ail-gylchu tecstiliau, i gadw hen ddillad mas o safleodd tir-lenwad ac i danio’r dychymyg am y ffordd ry’m yn gwisgo.

Erbyn hyn, tyfu mae’r galwad am ddillad wedi’u hail-greu a’u huwchylchu. Gwn bod ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi natur unigryw pob dilledyn, gan eu bod wedi’u creu o’r newydd.

Gweithdai

Gwych o beth yw cynllunio, creu a gwisgo dillad wedi’u huwch-gylchu – am wahanol wedd!

 

A’r gorau am y peth?

Mae dillad wedi’u huwchgylchy yn anarferol, yn unigryw …a gellwch wneud rhai eich hun!