Gweithdai

Mae gweithdai Cyd-Greu yn torri tir newydd uwch-gylchu dillad.
Archebwch Weithdy

Bwriad gweithdai Cyd-Greu yw rhoi’r cyfle i chi arbrofi gyda phosibiliadau di-ddiwedd defnydd.

Bydd y dillad yn cael eu dadansoddi a’u datgymalu, eu hail-greu, ail-wampio, ail-adeiladu a’u trawsnewid yn llwyr! Byddwn yn eich harwain drwy’r broses greadigol – o’r cam cyntaf, holl ffordd drwodd i’r eitem orffenedig, gan ddarparu taclau i danio’r dychymyg a’r offer angenrheidiol i greu’ch gweledigaeth.

Gweithdai sy’n addas i bawb . . .

Gall y gweithdai fod yn fyr, m’ond awr neu ddwy ond digon i fod yn sylfaen i gario ymalen, neu gallent fod yn rhan o brosiect hirach dros wythnosau, i baratoi at sioe ffasiwn er enghraifft. Gallwn drafod eich anghenion er mwyn darparu gweithdy sy’n ateb eich gofynion. Gallem weithio gyda grwpiau neu unigolion o bob oedran. Mae’n bosibl cynnal gweithdy mewn ysgol, neuadd bentref neu hyd yn oed tu fas mewn ffair neu wyl. Mae gynnon ni system gwinio sy’n cael ei redeg oddi ar y grid, felly mae unrhyw beth yn unrhyw fan yn bosibl!

Hoffech drefnu gweithdy ar gyfer eich grŵp?

CYSYLLTU Â NI

 

Join us for a Workshop / Ymunwch am Weithdai

Book a Workshop / Archebwch Weithdy